سیم و کابل رسانا

شرکت سیم و کابل رسانا یکی از واحدهای صنعتی – تولیدی داخلی است که از بدو تاسیس تاکنون افتخارات زیادی در زمینه تولید محصولات خود کسب کرده است و توانسته است در این مسیر؛ به نامی آشنا در حوزه تولید محصولات الکتریکی در داخل و خارج کشور تبدیل گردد. این گروه صنعتی در سال ۱۳۷۲ در شهرک صنعتی خیر آباد استان مرکزی؛ تاسیس شد و محصولات خود را با اسامی تجاری سیم و کابل رسانا یا سیم و کابل رسانا کابل روانه بازار مصرف کرده است.

از دیگر افتخارات این گروه صنعتی- تولیدی می‌توان به عنوان اولین دارنده گواهینامه ISO10002 در صنعت سیم و کابل کشور اشاره کرد. ضمنا این گروه صنعتی- تولیدی در طی این سال‌های فعالیت و تجربه اندوزی با افتخار جزو اولین دارندگان گواهینامه IMS در صنعت سیم و کابل کشور شده است. همچنین توانسته است واحد نمونه استاندارد در پنج سال پیاپی ۱۳۸۸.۱۳۸۹، ۱۳۹۰.۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ باشد و عنوان واحد نمونه کشوری صنعت ساختمان در سال ۱۳۹۰ را نیز کسب کرده است. در مقاله پیش‌رو تلاش می‌کنیم به قصد آشنایی بیشتر مصرف کنندگان داخلی، صاحبان صنایع یا ساختمان‌ها و دیگر مشتریان این دسته از محصولات؛ به معرفی تعدادی از محصولات سیم و کابل رسانا و کاربردهای مختلف آن‌ها بپردازیم.

سیم و کابل رسانا

لیست قیمت کابل افشان رسانا

سایز کابلکابل افشانکابل شیلد
0.75*2تماس بگیریدتماس بگیرید
1*2تماس بگیریدتماس بگیرید
1.5*2تماس بگیریدتماس بگیرید
2.5*2تماس بگیریدتماس بگیرید
4*2تماس بگیریدتماس بگیرید
6*2تماس بگیریدتماس بگیرید
10*2تماس بگیریدتماس بگیرید
0.75*3تماس بگیریدتماس بگیرید
1*3تماس بگیریدتماس بگیرید
1.5*3تماس بگیریدتماس بگیرید
2.5*3تماس بگیریدتماس بگیرید
4*3تماس بگیریدتماس بگیرید
6*3تماس بگیریدتماس بگیرید
10*3تماس بگیریدتماس بگیرید
25+16*3تماس بگیریدتماس بگیرید
35+16*3تماس بگیریدتماس بگیرید
50+25*3تماس بگیریدتماس بگیرید
70+35*3تماس بگیریدتماس بگیرید
1*4تماس بگیریدتماس بگیرید
1.5*4تماس بگیریدتماس بگیرید
2.5*4تماس بگیریدتماس بگیرید
4*4تماس بگیریدتماس بگیرید
6*4تماس بگیریدتماس بگیرید
10*4تماس بگیریدتماس بگیرید
16*4تماس بگیریدتماس بگیرید
0.75*5تماس بگیریدتماس بگیرید
1*5تماس بگیریدتماس بگیرید
1.5*5تماس بگیریدتماس بگیرید
2.5*5تماس بگیریدتماس بگیرید
4*5تماس بگیریدتماس بگیرید
6*5تماس بگیریدتماس بگیرید
1*6تماس بگیریدتماس بگیرید
1.5*6تماس بگیریدتماس بگیرید
1*7تماس بگیریدتماس بگیرید
1.5*7تماس بگیریدتماس بگیرید
1*8تماس بگیریدتماس بگیرید
1.5*8تماس بگیریدتماس بگیرید
1*10تماس بگیریدتماس بگیرید
1.5*10تماس بگیریدتماس بگیرید
2.5*10تماس بگیریدتماس بگیرید
1*12تماس بگیریدتماس بگیرید
1.5*12تماس بگیریدتماس بگیرید
2.5*12تماس بگیریدتماس بگیرید
1*16تماس بگیریدتماس بگیرید
2.5*16تماس بگیریدتماس بگیرید
1.5*20تماس بگیریدتماس بگیرید
2.5*20تماس بگیریدتماس بگیرید
1.5*24تماس بگیریدتماس بگیرید
1*30تماس بگیریدتماس بگیرید
1.5*30تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت سیم افشان رسانا

سیم افشانقیمت
0.75*1تماس بگیرید
1*1تماس بگیرید
1.5*1تماس بگیرید
2.5*1تماس بگیرید
4*1تماس بگیرید
6*1تماس بگیرید
10*1تماس بگیرید
16*1تماس بگیرید

لیست قیمت سیم بند تخت رسانا

سیم بند تختقیمت
0.5*2تماس بگیرید
0.75*2تماس بگیرید
1*2تماس بگیرید
1.5*2تماس بگیرید
2.5*2تماس بگیرید

لیست قیمت کابل کواکسیال رسانا

کابل کواکسیالقیمت
2.5C-2Vتماس بگیرید
فویلدار 2.5C - 2Vتماس بگیرید
4.5C-2Vتماس بگیرید
فویلدار 4.5C - 2Vتماس بگیرید
CCTVتماس بگیرید
RG59تماس بگیرید

لیست قیمت کابل مخابراتی ( هوایی ) رسانا

کابل مخابراتی ( هوایی )قیمت
0.6*2*2 A2Y(ST)2Yتماس بگیرید
0.6*2*4 A2Y(ST)2Yتماس بگیرید
0.6*2*6 A2Y(ST)2Yتماس بگیرید
0.6*2*10 A2Y(ST)2Yتماس بگیرید
0.6*2*50 A2Y(ST)2Yتماس بگیرید
0.6*2*100 A2Y(ST)2Yتماس بگیرید

لیست قیمت کابل مخابراتی ( زمینی ) رسانا

کابل مخابراتی (زمینی)قیمت
0.6*2*2 A2Y(ST)2Yتماس بگیرید
0.6*2*4 A2Y(ST)2Yتماس بگیرید
0.6*2*6 A2Y(ST)2Yتماس بگیرید
0.6*2*10 A2Y(ST)2Yتماس بگیرید
0.6*2*50 A2Y(ST)2Yتماس بگیرید
0.6*2*100 A2Y(ST)2Yتماس بگیرید

لیست قیمت کابل ابزار دقیق KNX رسانا

کابل ابزار دقیق KNXقیمت
0.8*2*2تماس بگیرید

لیست قیمت کابل ابزار دقیق AWG رسانا

کابل ابزار دقیق KWGقیمت
18*2*1تماس بگیرید
24*2*1تماس بگیرید
18*2*2تماس بگیرید
20*2*2تماس بگیرید

لیست قیمت کابل آرمور رسانا

کابل آرمورقیمت
240*1تماس بگیرید
300*1تماس بگیرید
70+35*3تماس بگیرید
1.5*10تماس بگیرید

لیست قیمت کابل مفتولی NYY رسانا

کابل مفتولی NYYقیمت
16*1تماس بگیرید
25*1تماس بگیرید
35*1تماس بگیرید
50*1تماس بگیرید
70*1تماس بگیرید
95*1تماس بگیرید
120*1تماس بگیرید
150*1تماس بگیرید
185*1تماس بگیرید
240*1تماس بگیرید
300*1تماس بگیرید
1.5*2تماس بگیرید
2.5*2تماس بگیرید
4*2تماس بگیرید
6*2تماس بگیرید
1.5*3تماس بگیرید
2.5*3تماس بگیرید
4*3تماس بگیرید
25+16*3تماس بگیرید
35+16*3تماس بگیرید
50+25*3تماس بگیرید
70+35*3تماس بگیرید
95+50*3تماس بگیرید
120+70*3تماس بگیرید
150+70*3تماس بگیرید
1.5*4تماس بگیرید
2.5*4تماس بگیرید
4*4تماس بگیرید
6*4تماس بگیرید
10*4تماس بگیرید
1.5*5تماس بگیرید
2.5*5تماس بگیرید
4*5تماس بگیرید
6*5تماس بگیرید

لیست قیمت کابل مفتولی کنسانتریک رسانا

کابل مفتولی کنسانتریکقیمت
6+6*1تماس بگیرید
10+10*1تماس بگیرید
10+10*3تماس بگیرید

لیست قیمت کابل شیلد هالوژن فری ضد حریق

کابل شیلد هالوژن فری ضدحریققیمت
1.5*2تماس بگیرید
2.5*2تماس بگیرید
1.5*3تماس بگیرید
2.5*3تماس بگیرید
1*4تماس بگیرید

لیست قیمت کابل افشان هالوژن فری ضد حریق

کابل افشان هالوژن فری ضدحریققیمت
2.5*2تماس بگیرید
1.5*3تماس بگیرید
2.5*3تماس بگیرید

لیست قیمت کابل افشان تخت

کابل افشان تختقیمت
1.5*4تماس بگیرید
2.5*4تماس بگیرید
4*4تماس بگیرید
6*4تماس بگیرید
10*4تماس بگیرید
1.5*8تماس بگیرید
1.5*12تماس بگیرید

لیست قیمت کابل شبکه رسانا

کابل شبکهقیمت
CAT 6 UTP-PVCتماس بگیرید
CAT 6 UTP-LSZHتماس بگیرید
CAT6 SF/UTP-PVCتماس بگیرید
CAT6 SF/UTP-LSZHتماس بگیرید

برای اطلاع از موجودی به روز محصولات و قیمت روز انواع سیم و کابل رسانا با کارشناسان ما در ارتباط باشید!

نمایندگی فروش سیم و کابل رسانا

لازم به اشاره است که از زمان شروع فعالیت تا به حال این شرکت افتخارات زیادی را کسب کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

» توانسته که اولین گواهینامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت‌های مشتری (ISO 10002:2004) را در صنعت سیم و کابل دریافت کند.

» قادر به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008) شده است.

» قادر به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست (ISO14001:2004) شده است.

» قادر به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی شده است.

» استقرار سیستم یکپارچه IMC

» دریافت نشان استاندارد اتحادیه اروپا CE از موسسه دی ان وی

» دریافت تندیس واحد نمونه استاندارد در 5 سال متوالی

» قادر به دریافت گواهینامهنظام تایید صلاحیت ایران

» پروانه علامت استاندارد اجباری برای سیم‌های غیر قابل انعطاف و انعطاف پذیر

با توجه به آن چه که گفته شد اگر به دنبال بهترین‌ها هستید سیم و کابل رسانا از جمله آن‌ها است. بنابراین با اطمینان خرید می‌توانید در جهت تهیه آن اقدام کنید.       

نمایندگی فروش سیم و کابل رسانا

هر شرکتی برای توزیع و فروش محصولات خود راه و روش‌های خاصی دارند که یکی از آن‌ها فروش از طریق نمایندگی‌های مختلف است. سیم و کابل رسانا از این قضیه مستثنی نیست و برای رساندن محصولات خود به دست مشتریان در اقصی نقاط کشور نمایندگی‌های مختلفی دارد. نمایندگی سیم و کابل رسانا لاله زار محصولات این شرکت را به صورت مستقیم از شرکت دریافت می‌کند و سپس آن‌ها را با قیمت مناسبی به فروش می‌رساند.

گفتنی است که نمایندگی کابل رسانا لاله زار از کیفیت محصولات خود مطمئن است و برای آن‌ها ضمانت نامه در نظر گرفته‌اند. نمایندگی کابل رسانا تهران نیاز واقع در لاله زار تهران است البته نمایندگی‌های فروش این سیم و کابل‌ها محدود نیستند. و سعی کنید که به نمایندگی‌های معتبر مراجعه کنید تا از کیفیت بالای سیم و کابل مطمئن شوید. یک نمایندگی کابل رسانا فروشگاه اینترنتی آراسیم است که با خرید از آن‌ها می‌توان بهترین محصولات این برند را در کوتاه‌ترین زمان ممکن خرید. کابل رسانا لاله زار بر حسب استاندارد ساخته شده و می‌توانید در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 آراسیم عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت بازار

محصولات سیم و کابل رسانا

محصولات شرکت سیم و کابل رسانا با توجه به فناوری‌های روز دنیا ساخته شده است. این شرکت در این مدت کوتاه توانسته که برای کابل‌های قدرت خود با ولتاژ اسمی 1 تا 3 کیلو ولت گواهینامه استاندارد دریافت کند. شرکت رسانا کابل سعی کرده که برای محصولات متنوع خود سطح مقطع‌های مختلفی را تولید کند.

. با وجود این تنوع محصولات رسانا کابل تلاش کرده که همچنان کیفیت محصولات را حفظ کند و بهترین‌ها را ارائه دهد. برای تمامی محصولات این شرکت استانداردهای IMS و ISO رعایت شده است. رسانا کابل یکی از اصلی‌ترین فعالان صنعت در حوزه تولید سیم و کابل است. در ادامه برخی از محصولات این شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.  

پرفروش ترین برند سیم و کابل بازار 

سیم بند تخت رسانا

سیم بند تخت از لحاظ ظاهری؛ شامل دو سیم متصل به هم است که یک روکش نایلونی بر روی آن‌ها کشیده شده است. این روکش نایلونی باعث می‌شود کنار هم قرار گرفتن این دو سیم نازک به صورت عایق شده ممکن گردد و ضمنا مانع ایجاد اتصال بین سیم فاز و سیم نول می‌گردد. هادی استفاده شده در این نوع از سیم؛ از جنس فلز مس آنیل شده است که باعث ایجاد توانایی زیاد در انتقال جریان الکتریکی می‌شود. روکش این سیم از جنس پی وی سی و به رنگ سفید است. این روکش برای سیم؛ مقاومت بسیار بالایی در برابر فشار فیزیکی و حرارت ایجاد کرده است و در برابر خراش و پوسیدگی هم عایق بسیار محافظ و کارآمدی است.

سیم بند تخت برند سیم و کابل رسانا؛ در هر جایی که نیاز به انتقال جریان الکتریکی بالایی نباشد و از طرف دیگر به انعطاف‌پذیری بالایی برای سیم نیاز باشد قابل استفاده است. از موارد مصرف سیم بند تخت با برند محصولات سیم و کابل رسانا؛ می‌توان به کاربرد به عنوان سیم سیار خانگی، استفاده جهت نصب وسایل روشنایی، استفاده در محصولات الکتریکی قابل حمل، استفاده در محصولات خانگی برقی مانند لوستر و استفاده در مکان‌هایی که فشار مکانیکی کم است اشاره کرد.

محصولات سیم و کابل رسانا

کابل آرمور رسانا

کابل‌های آرمور تحت برند سیم و کابل رسانا مجهز به آرمور یا مفتولی از جنس فولاد گالوانیزه یا آلومینیوم با روکشی از جنس XLPE یا PVCهستند و برای توزیع برق و کاربردهای کنترلی در آب، فضاهای آزاد، زیر زمین و داخل داکت به کار برده می‌شوند. این کابل‌ها با آلومینیوم یا آلومینیوم آلیاژ؛ مطابق با استاندارد ملی ISIRI ۳۰۸۴ تولید می‌شوند. جنس و کلاس هادی در این نوع از کابل‌ها متفاوت است و اغلب دارای مس آنیل شده ساده کلاس ۲ مفتولی، کلاس ۱ نیمه افشان و کلاس ۵ افشان هستند و مطابق با استانداردهای IEC ۶۰۲۲۸ و یا ISIRI ۳۰۸۴ در شرکت سیم و کابل رسانا تولید می‌شوند.

کابل مفتولی NYY

این دسته از کابل‌های سیم و کابل رسانا از دسته کابل‌های کنترل هستند و جهت نصب ثابت در زمین، در بتون و در زیر آب؛ همچنین برای تاسیسات داخل و خارج ساختمان و در مکان‌هایی که امکان صدمه به کابل وجود ندارد استفاده می‌شوند. این کابل‌ها به صورت مفتولی و نیمه افشان تولید می‌شوند و اغلب قادر به تحمل محدوده دمایی از -۳۰ درجه سانتی‌گراد تا +۷۰ درجه سانتی‌گراد هستند. ضمنا این نوع از کابل‌های تولیدی در شرکت سیم و کابل رسانا تحت استانداردهای مرجع ISIR3569-4، IEC60502-4 تولید و به بازار مصرف کنندگان عرضه میَشوند. جنس و کلاس هادی استفاده شده در این نوع از محصولات سیم و کابل رسانا؛ مس آنیل شده ساده کلاس ۲ مفتولی و کلاس ۱ نیمه افشان برای کلیه سایزهای تولیدی کابل‌های مفتولی از این دست است.

نمایندگی فروش سیم و کابل رسانا

کابل شیلد هالوژن فری ضد حریق

این کابل از نوع کابل‌های ضد حریق است که اغلب هادی مسی دارد. ضمنا عایق و روکش کابل مقاوم در برابر شعله‌های آتش است و به دلیل‌عدم تولید دود و گازهای سمی در زمان آتش سوزی به نام هالوژن فری نامیده می‌شود. این ویژگی قادر است در زمان بروز آتش سوزی و گسترش آن؛ امکان امدادرسانی را تسهیل کرده و امنیت بیشتر افراد و تجهیزات را تضمین کند. این نوع از کابل‌های تولیدی شرکت سیم و کابل رسانا به دلیل داشتن شیلد مخصوص قادر هستند؛ دمایی بین ۱۰۰۰-۷۵۰ درجه سانتی‌گراد را با حفظ خاصیت و ویژگی خود تحمل نمایند. همچنین کابل‌های شیلد هالوژن فری ضد حریق؛ برای استفاده در اماکن عمومی نظیر موزه‌ها، متروها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، سالن‌های سینما، تئاتر و سیستم‌های اضطراری مانند سیستم‌های اطفا حریق و سیستم‌های روشنایی مناسب هستند.

کابل افشان شیلد هالوژن فری ضد حریق

این کابل‌های افشان شیلد هالوژن فری هم از دسته کابل‌های ضد حریق هستند که در تیتر قبلی به صورت مفصل‌تر به آن پرداختیم. هادی در این دسته از محصولات سیم و کابل رسانا به صورت مس افشان است و به دلیل هالوژن فری بودن در زمان آتش سوزی مانع گسترش دود و گازهای سمی در محیط می‌شوند.

سیم مفتولی و نیمه افشان رسانا

سیم مفتولی و نیمه افشان رسانا

این دو سیم تولید شده رسانا کابل هادی از جنس مس آنیل شده دارند که از نوع کلاس 1 برای سیم مفتولی استفاده شده است. و برای هادی سیم نیمه افشان از مس آنیل شده کلاس 2 استفاده شده است. در واقع تحمل دمایی این دو محصول از دمای _30 تا +70 درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته شده است. گفتنی است که به این دو مدل سیم به صورت نصب ثابت به عنوان رابط در ماشین آلات، داکت‌های زمینی، تجهیزات کنترلی، تابلوهای فرمان و… مورد استفاده قرار می‌گیرند.

روی هادی سیم نیمه افشان و مفتولی رسانا کابل از عایق پی وی سی نوع C استفاده شده است. این عایق این امکان را برای سیم‌ها فراهم می‌کند که زیر گچ و یا داخل لوله‌ها بتوان از آن‌ها استفاده کرد. بنابراین با توجه به نیازتان می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کرده و در شرایط مناسب استفاده کنید.  

کابل کواکسیال رسانا

کابل کواکسیال که با نام کابل آنتن نیز شناخته می‌شود؛ نوعی کابل مسی است که به‌خاطر لایه‌ها و موارد به‌کار رفته، از تداخل سیگنال‌ها جلوگیری می‌کند و امکان انتقال جریان و دیتا را فراهم می‌کند. این کابل‌ها کاربردهایی نظیر انتقال امواج از آنتن به گیرنده تلوزیون، اتصال به دکل‌های تلفنی دارد و در گذشته نیز برای انتقال دیتا در دیتاسنترها استفاده می‌شده است.

کابل کواکسیال دارای یک سیم انتقال دیتای مسی نازک در هسته‌ی خود است که گاهی تک رشته و مفتولی و گاهی نیز شامل چند رشته‌ی تابیده شده است، اما پس از این این سیم و عایق روی آن، یک لایه مشبک و بافته شده از مس یا فلزات دیگر قرار می‌گیرد و پس از آن نیز عایق بیرونی سیم را به‌طور کامل دربرمی‌گیرد. این ساختار سبب می‌شود تا هسته‌ی اصلی، دیتا را با سرعت و بدون تداخل، منتقل کند. کابل‌های کواکسیال خود دارای ساختارهای متفاوت و البته کاربردهای متفاوتی هستند که امکان ارسال سیگنال‌ها را در فرکانس‌های متفاوت، فراهم می‌کنند. در لیست کابل‌های کواکسیال مجموعه سیم و کابل رسانا، انواع کابل‌های کواکسیال وجود دارند.

کابل کواکسیال رسانا

کابل ابزار دقیق KNX رسانا

کابل‌های ابزار دقیق دارای برند سیم و کابل رسانا از پرکاربردترین کابل‌های قابل استفاده در صنعت برق هستند. این کابل‌ها در انواع و اشکال مختلفی با کاربری‌های متعددی در شرکت سیم و کابل رسانا تولید می‌شوند؛ از مزایای این کابل‌ها می‌توان به مقاومت در برابر پذیرش نویز از امواج درون‌زا و برون‌زا، مقاومت در برابر تداخلات، عدم تاثیرپذیری از کابل‌های هم‌جوار و یا منابع تولید امواج الکترومغناطیسی اشاره کرد. این کابل‌ها بر خلاف کابل‌های برق که حامل جریان‌های بالا با ولتاژهای سنگین هستند؛ می‌توانند جریان‌های پایین یا سیگنال‌های با ولتاژ پایین را انتقال دهند. از این کابل‌ها در صنایع متعدد و یا در هرجایی‌که نیاز به کنترل، سنجش و اندازه‌گیری پارامترهای دقیقی مثل کنترل جریان، اندازه‌گیری دبی و حجم سیالات، دور قطعات دوار و سنجش‌های دقیق و علمی باشد استفاده می‌شود. کابل‌های ابزار دقیق KNX از محصولات سیم و کابل رسانا؛ در نصب و راه‌اندازی برق ساختمان به عنوان ارتباط دهنده سیستم مدیریتی استفاده می‌شوند.
این کابل در واقع به منظور کنترل سیستم‌های نظیر روشنایی گرمایش، پرده، علائم هشدار دهنده، تهویه مطبوع و غیره استفاده می‌شود. هادی استفاده شده در این کابل‌ها؛ مفتول مسی کلاس ۱ و جنس عایق آن ساخته شده از پی وی سی است. این کابل شامل ۴ رشته سیم است که به رنگ‌های سفید، زرد، مشکی و قرمز است و مجهز به یک شیلد از جنس فویل آلومینیومی است. ضمنا در این نوع از کابل‌های ابزار دقیق برند سیم و کابل رسانا؛ یک رشته سیم بدون روکش در کنار بقیه سیم‌ها قرار گرفته است که نقش سیم ارت را ایفا می‌کند و کلیه این مجموعه اغلب توسط یک روکش از جنس پی وی سی به رنگ سبز احاطه شده است.

کابل ابزار دقیق KNX رسانا

کابل مفتولی کنستانتریک

این نوع از کابل در شرکت سیم و کابل رسانا در سایز و ابعاد متعددی متناسب با نوع مصرف تولید می‌شود؛ هادی استفاده شده در این نوع از کابل مس آنیل شده کلاس ۱ و ۲ است و به صورت مفتولی است. دارای روکش پی وی سی و تحمل دمای آن بسیار بالا است. از این نوع از کابل‌ها در سیستم برق خیابان‌ها، پست‌های برق و توزیع برق شبکه‌های مشترکین استفاده می‌شود. همچنین از این کابل‌ها می‌شود در فضاهای باز، تاسیسات داخلی، داکت‌ها، زیر زمین و آب استفاده کرد. ضمنا این کابل‌ها در مکان‌هایی که نیاز به حفاظت مکانیکی و الکتریکی بیشتری است موردهای مصرفی مناسب‌تری هستند. به دلیل استفاده از هادی مفتولی در این نوع از کابل‌ها؛ مقاومت زیاد و انعطاف‌پذیری پایین از ویژگی‌های این نوع از کابل‌های تولیدی شرکت سیم و کابل رسانا است.

مشاوره رایگان

پشتیبانی 24 ساعت

ارسال به تمام نقاط ایران

ضمانت کالا

کابل شبکه رسانا

این نوع از کابل‌های تولیدی در شرکت سیم و کابل رسانا عموما برای شبکه‌های کامپیوتری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع این نوع از کابل‌ها وظیفه انتقال دیتا را دارند. به این صورت که از طریق کابل‌های شبکه سیم و کابل رسانا؛ داده‌ها تبدیل به کدهای صفر و یک شده و از یک سیستم به سیستم دیگر منتقل می‌شوند. کابل‌های شبکه محصولات سیم و کابل رسانا از نظر نوع جنس شامل دو نوع کابل‌های شبکه مسی و کابل‌های شبکه فیبر نوری است. کابل‌های شبکه مسی قادر هستند سیگنال‌ها را از طریق جریان الکتریکی و ولتاژ انتقال دهند ولی انواع کابل‌های شبکه فیبر نوری؛ سیگنال‌ها را از طریق امواج نوری و پالس منتقل می‌کنند.

سیم افشان رسانا کابل

سیم افشان رسانا کابل

سیم افشان تولیدی برند سیم و کابل رسانا از رسانای مس آنیل شده کلاس ۵ تهیه می‌شود و برای تهیه جنس عایق این سیم از ترکیبات پی وی سی استفاده می‌شود. این سیم‌ها دارای دو حالت نصب ثابت و نصب دارای قابلیت انعطاف هستند. البته باید به خاطر داشت که سیم‌های مناسب برای نصب ثابت در دمای ۷۰-۳۰ درجه سانتی‌گراد قابل استفاده هستند و سیم‌های دارای قابلیت انعطاف؛ در دمای ۷۰-۵ درجه سانتی‌گراد دارای کارکرد مناسب خود هستند. مورد استفاده سیم‌های افشان سیم و کابل رسانا به صورت نصب ثابت در داکت‌های زمینی به صورت سیم رابط است و از سیم‌های افشان منعطف محصولات سیم و کابل رسانا؛ در ماشین آلات و تابلوهای فرمان استفاده می‌شود.

سیم افشان رسانا کابل
کابل افشان رسانا کابل

کابل افشان تخت

این نوع از کابل‌های تولیدی با برند سیم و کابل رسانا از دسته کابل‌های کنترل هستند که هادی در آن‌ها از جنس مس آنیل شده کلاس ۵ افشان است و مطابق با استانداردهای IEC ۶۰۲۲۸ و یا ISIRI ۳۰۸۴ تولید می‌شوند. این نوع از کابل‌ها اغلب در سیستم‌های نقاله و همچنین به عنوان کابل‌های متحرک در جرثقیل آسانسورها کاربرد دارند. از مزایای این دسته از کابل‌های سیم و کابل رسانا می‌توان به انعطاف‌پذیری زیاد در این کابل‌ها، امکان قرارگیری در بسته بندی‌های کوچک و نیاز به حداقل فضا اشاره کرد.

کابل قدرت رسانا

کابل قدرت رسانا معمولا به صورت تک رشته و چند رشته با هادی هم مرکز ساخته شده و یا چند رشته با عایق XLPE به همراه کابل آرموردار ساخته می‌شود. هر کدام این کابل‌ها ساختاری لایه‌ای دارند و برای آن‌ها سطح مقطع‌های مختلفی در نظر گرفته شده است.

کابل‌های قدرت این برند کابل‌های مقاومی هستند که به منظور تامین برق در داکت‌ها، زیرزمین، تاسیسات داخل ساختمانی، در آب، فضاهای باز و… که امکان صدمات مکانیکی وجود دارد، قابل استفاده خواهند بود. جنس عایق این کابل آمیزه‌ای از پی وی سی نوع A خواهد بود.

کابل قدرت رسانا

کابل مخابراتی (زمینی) رسانا

این کابل‌های مخابراتی تولید شده تحت برند سیم و کابل رسانا همان‌طور که از نامشان هم پیدا است در داخل زمین دفن می‌شوند. در ابتدای آغاز صنعت مخابرات؛ کابل‌های مخابراتی به صورت زمینی استفاده می‌شدند. این کابل‌ها از خطرات ناشی از عوامل بیرونی مانند باد، باران و شرایط نامناسب جوی ایمن هستند. از مزایای دیگر آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد که که این کابل‌ها از تداخلات رادیویی به دور هستند؛ بر روی زیبایی و جلوه محیطی تاثیر بدی ندارند و اغلب به دلیل دفن شدن در زیر زمین خطرات کمتری نسبت به کابل‌های هوایی دارند. این کابل‌ها در انواع مختلفی بسته به نیاز مشترکین؛ توسط شرکت سیم و کابل رسانا تولید می‌شوند.

کابل مخابراتی (هوایی) رسانا

این نوع از کابل‌های تحت برند سیم و کابل رسانا؛ به منظور اتصال نقاط توزیع یا پست‌ها به مشترکین برق استفاده می‌شود. در ساختار این نوع از کابل‌ها؛ هادی‌هایی از جنس سیم‌های نرم که با لایه‌هایی از پلی اتیلن پوشیده شده‌اند به کار رفته است. در این نوع از کابل‌ها؛ هادی‌های عایق شده به صورت زوج به هم تابیده شده‌اند و این زوج‌ها هسته کابل را می‌سازند. کابل‌های مخابراتی در انواع کابل هوایی ساده، کابل مخابراتی توزیع، کابل‌های مخابراتی جنگی، کابل مخابراتی فیبر نوری از نوع بیرون outdoor، درون ساختمان indoor و طیف گسترده دیگری از محصولات از این دست تولید می‌شوند.

کابل مفتولی و نیمه افشان رسانا

کابل مفتولی و نیمه افشان رسانا

کابل نیمه افشان و مفتولی برند سیم و کابل رسانا دارای هادی از جنس مس آنیل شده است که در کلاس‌های 1 و 2 هستند. عایق در نظر گرفته شده برای کابل‌ها آمیزه‌ای از پی وی سی نوع C است. این دو مدل کابل را می‌توان روی دیوارهای آجری و بتونی، رو یا زیر گچ در محیط‌های مرطوب و یا خشک استفاده کرد.

توجه کنید که این کابل‌ها در بتون‌های فشرده یا مسلح کاربردی ندارند و در تاسیسات خارجی تنها زمانی قابل استفاده هستند که به صورت مستقیم در معرض نور خورشید نباشند. گفتنی است که سایر محصولات این برند کابل کنترل تخت، کابل جوشکاری، کابل خودنگهدار و… هستند. برای اطلاع از قیمت و مشخصات این محصولات می‌توانید به سایت آراسیم مراجعه کنید و بهترین نمونه‌ها را انتخاب کنید.

سوالات متداول

شما به راحتی می توانید از طریق شماره های زیر با کارشناسان آراسیم در ارتباط باشید و از فرصت مشاوره رایگان خود استفاده نمایید.

02133986786  📞 |  02133986795 📞

پاسخ به این سوال نیازمند اطلاع از کار شما می باشد بنابراین جهت انتخاب بهترین گزینه برای خود با کارشناسان آراسیم تماس بگیرید تا مناسب ترین انتخاب را داشته باشید!

02133986786  📞 |  02133986795 📞

بله شما می تواندی با مراجعه به فروشگاه آراسیم واقع در لاله زارجنوبی، کوچه بوشهری، پاساژ تهران الکتریک، طبقه ۲، پلاک ۳۲۹ و یا کارخانه به آدرس کاشان، میدان منتظری، ابتدای بلوار کارگر سفارش خود را به صورت حضوری دریافت نمایید.

فروشگاه آراسیم با بیش از دو دهه تجربه فعالیت در زمینه تولید و فروش تجهیزات برق صنعتی و انواع سیم و کابل، تمامی سعی خود را بر آن داشته تا اولویت اول خود را رضایت و اعتماد مشتری قرار دهد.

هزینه ها به نسبت وزن، تعداد و فاصله کاملا متغیر است سعی می کنیم از هزینه های اضافی پرهیز کنیم و با مناسب ترین قیمت و در سریعترین زمان سفارش شما را به دستتان برسانیم.

فروشگاه آراسیم بصورت کاملا تخصصی سعی در فروش تجهیزات صنعتی و انواع سیم و کابل با کیفیت و تولید شده توسط شرکت سازنده اصلی را دارد؛ بدیهی است که طبق قوانین تجارت الکترونیک ایران هر محصولی که آسیب یا ایرادی داشت و یا محصول اصل و اورجینال نبود، تا 7 روز توسط فروشنده گارانتی می شود و شما میتوانید محصول را مرجوع یا تعویض کنید.

بروزرسانی 1402/03/23