سیم افشان

سیم افشان

سیم افشان سیم افشان در حقیقت متشکل از تعداد زیادی رشته‌های مسی نازک که به آن هادی نرم شده مسی نیز می‌گویند است. در ساختار این سیم به علت وجود پیچش تارها در طول تمامی سیم باعث افزایش مقاومت الکتریکی در واحد طول می‌شود. سیم‌های افشان در بازار به اندازه‌ها و سایزهای مختلف فروخته می‌شود؛ […]

کابل خودنگهدار

کابل خودنگهدار

کابل خودنگهدار در جهان امروز شاهد گسترش کابل‌کشی از طریق کابل خودنگهدار هستیم. امروزه نیز یکی از با اهمیت‌ترین وظایف اداره‌های برق کابل‌کشی و توزیع برق مناطق مختلف است. مدتی است که سیم‌های مسی مشکلاتی را ایجاد کرده و افراد متخصص سعی کرده‌اند تا برای جایگزین کردن سیم‌های مسی از کابل خودنگهدار بهره ببرند. یکی […]