کابل آلومینیوم

کابل آلومینیوم - آراسیم

کابل آلومینیوم آلومینیوم فلزی نرم و سبک با رنگ نقره‌ای است. تخمین زده می‌شود که زمین از حدود ۸ درصد آلومینیوم تشکیل شده است. اما در طبیعت بسیار نادر است. فرآیند تولید آلومینیوم بسیار پیچیده است و نیاز به انرژی بالایی دارد. در نتیجه الکترولیز، آلومینیوم با خلوص ۹۹.۵٪ به دست می‌آید. از آنجایی که […]